DETTA KRÄVS FÖR ATT VINNA ØRESUNDDIREKTBUSINESS AWARD

För att kunna delta och ha möjlighet att vinna Øresunddirektbusiness Award, måste det nominerade företaget uppfylla några särskilda kriterier:
 • Företaget ska vara etablerat inom de geografiska gränser som Öresundsregionen utgör, och ha sitt säte i Skåne eller på Själland/Bornholm.
   
 • Företaget ska göra affärer/bedriva kommersiell verksamhet som korsar landsgränsen i Öresundsregionen.
   
 • Företaget ska sysselsätta färre än 250 personer.

 

 Juryn kommer i sitt urval ta särskild hänsyn till nedanstående:

 • Företaget ska vara ett bra exempel och en inspirerande förebild för andra öresundsregionala verksamheter. 
   
 • Företaget ska ha haft god tillväxt, och visat prov på ett kreativt och framgångsrikt företagande.
   
 • Ett företag som arbetat aktivt med kulturella och komptensmässiga synergier i sin verksamhet premieras.

En jury går igenom alla nomineringar och utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.