Spørgsmål: Avtal med Danskt företag efter konkurs

Hej, Vi har ett kontrakt med ett danskt företag som gick i konkurs redan innan Covid-19 inträffade. Min fråga är vad som gäller med vårt avtal med det danska bolaget. Blir detta automatiskt upplöst iom konkursen eller har vi numera ett avtal med det danska konkursboet? Eftersom vi via vår danska partner har projekt ute i världen vill jag inte riskera att vi gör några felsteg rent juridiskt. Tack på förhand

Svar

den 1 april 2020
Avtalsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Et konkursbo har ret (men er ikke forpligtet ) til at indtræde i aftaler mellem konkursboet og samarbejdspartnere. En samarbejdspart kan anmode konkursboet om at meddele, hvorvidt konkursboet vil indtræde i en eksisterende aftale med en frist på ca. 14 dage.

Hvis konkursboet meddeler, at de ikke ønsker at indtræde i en aftale, kan samarbejdspartneren ophæve aftalen - som udgangspunkt - med øjeblikkelig virkning og eventuelt kræve erstatning for tab som følge af den manglende opfyldelse af aftalen.

Hvis konkursboet meddeler, at konkursboet ønsker at indtræde i en aftale, har konkursboet de samme rettigheder og forpligtelser som under aftalen. Dog har konkursboet altid ret til at opsige aftalen med et måneds varsel, hvis aftalen vedrører levering af løbende ydelser.

Jeg håber, at dette giver svar på dit spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere rådgivning, må du endelig tage fat i mig.

 

Med venlig hilsen

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partner

Vi stöds av