Spørgsmål: Beskattning av pension i Danmark

Jag har varit anställd i Danmark i nio år och har haft en dansk pensionsordning under dessa år. Är det bättre att låta kapitalet vara kvar i Danmark tills den dag jag går i pension, eller finns det tillfällen där det kan det löna sig att ta ut kapitalet i förskott? Vad jag har förstått så behöver man betala skatt på 60% om pensionen tas ut i förtid?

Svar

den 31 oktober 2022
Pension

Hej,

Det er korrekt, at du skal betale en dansk afgift på 60% af opsparingen, hvis du vælger at få pensionen udbetalt nu. Der kan evt. være tale om, at pensionsselskabet kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger fra dig for at udbetale. 

Du har mulighed for at starte de månedlige udbetalinger fra pensionen mindst 3 år før den danske folkepensionsalder, som gælder for dig. Du kan se din folkepensionsalder her: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=8557b9eb-947a-48cb-bef2-2f37aa5c9d32

Nogle har mulighed for at starte udbetalingerne 5 år før og andre allerede fra alder 60 år. Du kan få oplyst, hvad der gælder for dig, hvis du henvender dig til dit pensionsselskab.

Alle udbetalinger fra danske pensioner bliver beskattet i Danmark.

Husk at søge om fritagelse for dansk pensionsafkastskat (PAL), hvis du ikke allerede har gjort det. https://skat.dk/data.aspx?oid=1746085

Venlig hilsenLars Hjorth

Vi stöds av