Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Danskt företag, som inte betalar faktura

Hej Hur går man tillväga med ett danskt bolag som inte betalar, svarar inte på mejl eller telefon?

Svar

den 19 februari 2021
Tvistlösning

Tack för din fråga.

Jag förutsätter, att det danska företaget inte har betalt din faktura. Om det är så, finns det t.ex. möjlighet att skicka ett inkassokrav med en uppmaning till företaget att betala in beloppet. Om inte företaget gör det, finns det olika möjligheter:


1. Om kravet är högre än DKK 50.000, kan man lämna in stämningsansökan vid danska domstolar.

2. Det samma gäller, om kravet är DKK 50.000 eller lägre, och motparten har invändningar emot kravet.

3. Om kravet är DKK 50.000 eller lägre, och motparten inte har invändningar emot kravet, är det möjligt att fortsätta saken vid fogden (i Danmark: fogedretten).

Vi stöds av