Spørgsmål: Kan ett svenskt holdingbolag äga ett danskt bolag?

Hej, jag driver bolag i Sverige, ett AB och ett Holdingbolag. Jag ska nu starta bolag i Danmark tillsammans med en dansk näringsidkare och undrar om mitt svenska holdingbolag kan äga 50% av ett danskt APS?

Svar

den 30 juni 2022
Bolagsrätt

Tak for dit spørgsmål. 


Der er ikke noget til hinder for, at et svensk selskab ejer anparter i et dansk selskab. Dit svenske holdingselskab kan derfor sagtens eje 50% af anparterne i et dansk anpartsselskab.

Vi stöds av