Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Kan man dra av moms på kontorshyra i Danmark

Hej, Vi är ett svenska bolag som planerar att ha kontor i Köpenhamn. Vi har hittat lokal och fått ett kontrakt så min fråga är nu hur man gör med momsen. Drar hyresvärden av momsen på hyran så vi betalar hyran utan moms, eller betalar vi hyran med moms och får tillbaka denna senare, eller betalar vi hyran med momsen och får inte tillbaka den. Eller om det finns fler alternativ ;) Tack på förhand!

Svar

den 3 november 2021
Skatt och moms

Hej

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms.

En udlejer kan dog have anmodet Skattestyrelsen om at give tilladelse til frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning . Den frivillige registrering kan kun omfatter erhvervslejemål.

Hvis det er sket opgøres lejeindtægterne m.v. for udlejer som udgående salgsmoms, og udlejer opnår mulighed for fradrag for moms af erhvervelser (indgående moms), der vedrører den faste ejendom, herunder udgifter til vedligeholdelse, fornyelser, ombygninger, drift og administration.

Frivillig registrering af udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår. Denne regel forhindrer dog ikke udlejer i at sælge ejendommen inden for den 2-årige periode.

Såfremt et erhvervslejemål er momsregistreret, skal der også betales moms af depositum, dog ikke af depositum, der er betalt inden en momsregistrering.

En frivillig momsregistrering af et eksisterende erhvervslejemål kræver som altovervejende lejers samtykke og accept, idet der vil være tale om ændringer af den eksisterende erhvervslejekontrakt og endvidere ændring af et væsentligt vilkår i erhvervslejekontrakten.

Mvh

Henriette

Vi stöds av