Spørgsmål: Kollektivavtal i danska byggbranschen

Hej, vårt företag planerar att eventuellt sända ut ett antal medarbetare för 5-6 veckors montage i Danmark. Inför detta behöver vi få uppgifter om lönenivåerna för motsvarande arbetare i Danmark samt övrigt som kan skilja mellan det danska och svenska "Byggavtalet", jag har förstått att det t ex är kortare veckoarbetstid i Danmark. Har ni möjlighet att hjälpa mig att få fram uppgifterna?

Svar

den 20 september 2021
Arbetsrätt

Tak for din henvendelse.

 

Indledningsvist er det værd at bemærke, at der i Danmark ikke er krav om at indgå overenskomst. Det kan dog konkret være et krav i visse entreprisekontrakter, at arbejdet udføres på overenskomstmæssige vilkår.

 

I Danmark er en arbejdsuge almindeligvis 37 timer. I mange overenskomster findes der blandt andet regler om overarbejde, natarbejde samt arbejde på forskudt tid.

 

Lønniveauet for montagearbejde kan variere afhængig af mange forhold, f.eks. karakteren af arbejdet og hvor i landet arbejdet udføres. Overenskomsterne fastsætter normalt en mindsteløn, f.eks. fastsætter bygningsoverenskomsten mellem DI Dansk Byggeri og 3F en mindsteløn på 130,90 kr. i timen. Oven i det kommer andre løndele, som f.eks. arbejdsgivers pensionsbidrag.

 

Hvilken overenskomst der vil være relevant for det arbejde virksomheden skal udføre, vil afhænge af en konkret vurdering.

Vi stöds av