Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Låna ut personal till verksamhet i Danmark

Hej. Jag är företagare sedan 40 år tillbaka i Sverige ( Kristianstadstrakten ), jobbat hela tiden med produktion av grönsaker på friland. Har företag i Rumänien sedan 2012, för att finna rätt personal till odlingarna i Sverige. Har också arbetskollegor i b.l.a Danmark. Under 2020, när pandemin har varit ett svårt hinder för många att finna personal, har jag fått frågan från en kollega i Danmark om jag kan hjälpa dem med personal. Jag vet allt om alla inreseregler som gäller till Danmark både nu och tidigare, p.g.a. CV framfart. Men min fråga är: Kan jag låna ut eller hyra ut personal till min Danska kollega? Kollegan kommer att betala skatt i Danmark för de timmar de jobbar där. Då perioden är mindre än 6 månader kommer han att betala (8% i AM-bidrag och 30% i arbejdsudlejeskat ). Då skatter betalas i Danmark tror jag inte att man måste reggestera sig i RUT registret i Danmark, stämmer detta? Vidare undrar jag vilket skattefritt traktamente ersättning de har rätt till när de vistas i Danmark (boendekostnad, resekostnader och ökade levnadskostnader).

Svar

den 29 december 2021
Arbetsrätt

Kære spørger 

 

Tak for dit spørgsmål. 

 

Det er muligt at udleje sit personale til brug for andre virksomheder. Hvis personalet formelt set stadigvæk er ansat ved sin almindelige hvervgiver, men kortvarigt udfører arbejde for en anden hvervgiver, vil der efter en konkret vurdering kunne være tale om såkaldt arbejdsudleje. I dit konkrete tilfælde er der derfor muligvis tale herom, såfremt dine medarbejdere stadigvæk er ansat ved dig, der også udbetaler deres løn, mens de udfører arbejde for en dansk hvervgiver, der bærer ansvaret for og risikoen ved arbejdsresultatet.

Ved arbejdsudleje til dansk virksomhed vil dine medarbejdere formelt set stadigvæk være ansat ved dig, der således bærer arbejdsgiveransvaret. Det er derfor også nødvendigt, at din svenske virksomhed registrerer sig i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), imens dit personale udfører arbejdet i Danmark.  

For så vidt angår skattefrie godtgørelser, kan man som arbejdsgiver vælge at udbetale forskellige skattefrie godtgørelser til sine ansatte. Blandt andet kan arbejdsgiver udbetale befordringsgodtgørelse, der kompenserer medarbejderen økonomisk, hvis medarbejderen bruger egen bil i forbindelse med arbejdet. Derudover kan arbejdsgiver udbetale en skattefri rejsegodtgørelse (også kaldt diæter) til kost, logi og småfornødenheder, når medarbejderen skal rejse i forbindelse med arbejdet. 

 

Med venlig hilsen 

Øresundseksperterne 

 

Vi stöds av