Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Personalförmåner för anställda i Danmark

Hej, Vi har nyligen startat ett danskt ApS med i nuläget fyra anställda. De har anställningsavtal på plats (lön, arbetstid, semester, etc) och vi jobbar nu på att komplettera vår HR-policy med "benefit package". Vi har tecknat frivillig tjänstepension (8% på lönen inbetalas av oss som arbetsgivare, valfritt belopp inbetalas av den anställde), men tittar nu på övriga förmåner. I Sverige har vi friskvårdsbidrag, synundersökning och terminalglasögon - i vilken utsträckning kan vi erbjuda detta till våra danska anställda (läs:vilka ev. skattekonsekvenser får de?)? Är det någon annan personalförmån som är vanligt förekommande i Danmark, och som vi borde överväga att ha med? Tack på förhand.

Svar

den 22 mars 2022
Skatt och moms

Hej!

Det er et forholdsvis omfattende spørgsmål, som egner sig til mere grundig rådgiving end der kan ske via denne portal. Samtidig er jeres virksomhed i Danmark ikke så stor (4 medarbejdere) og derfor vil jeg mene, at der måske nok er grænser for, hvor meget der kan sættes i værk. Jeg kan dog oplyse om, at det er sædvanligt med sundhedsordninger til ansatte. Forskellige former for behandling eller forebyggelse af en medarbejders arbejdsbetingede skade er skattefri. Det er en betingelse, at der er en helt konkret sammenhæng mellem forebyggelsen eller behandlingen og det arbejde, som medarbejderen udfører. Det gælder bl.a. akupunkturbehandling fysioterapeut, Kiropraktor, Massage, Psykolog eller psykiater samtTandlidelser og tandskader mv.

Adgang til motionsrum kan være skattefri efter 2 forskellige regler:

Personaleplejefritagelsen og dvs. adgang til et motionsrum er skattefrit efter personaleplejefritagelsen, hvis disse 3 betingelser er opfyldt:

  1. motionsrummet skal være beliggende på arbejdspladsen
  2. adgangen hertil skal være uden væsentlig økonomisk værdi og
  3. motionsrummet skal stå til rådighed for alle medarbejdern

Et abonnement til et træningssted udenfor arbejdspladsen vil aldrig opfylde den første betingelse.

Der er en bagatelgrænse og derfor er adgang til et motionsrum, som ikke er omfattet af personaleplejefritagelsen, skattefri, hvis værdien heraf sammenlagt med værdien af andre mindre personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 1.200 kr. i 2022.


Mvh

Henriette


Vi stöds av