Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Sagsomkostninger i en dansk retssag

Hvordan beregnes sagsomkostninger i en dansk retssag?

Svar

den 19 november 2020
Tvistlösning

Tak for dit spørgsmål

I Danmark fastsættes sagsomkostningerne af domstolene på baggrund af sagens økonomiske værdi. Domstolene fastsætter sagsomkostningerne ud fra et konkret skøn på baggrund af nogle vejledende salærtakster.


Med venlig hilsen

Frederik Kromann Jespersen, advokat

Skau Reipurth & Partnere

Vi stöds av