Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Spørgsmål om ”discovery-processer”

Anvendes ”discovery-processer” (som kendt fra USA) i danske retssager?

Svar

den 19 november 2020
Tvistlösning

Tak for dit spørgsmål.

Nej. I danske retssager må parterne forsøge at belyse sagens faktum på anden måde, herunder ved f.eks. at bede modparten eller tredjemand fremlægge specifikke dokumenter (edition).

Undlader modparten at imødekomme en opfordring om at fremlægge sådanne dokumenter, kan retten tillægge det processuel skadevirkning (dvs. eksempelvis lægge den opfordrende parts beskrivelse af faktum til grund ved afgørelsen af sagen).


Mvh

Frederik Jespersen, advokat

Skau Reipurth & Partnere

Vi stöds av