Öresundsavtalet gäller trots frivilligt hemarbete Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

Spørgsmål: Skat for svensk bosiddende med arbejdsplads i Danmark

Hej Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at der pr. 1.1. 2021 er kommet nogle nye regler om skabelonbeskatning af ansatte bosat i Sverige med dansk arbejdsgiver - selv om arbejdet fysisk finder sted i Danmark. Hvis jeg har forstået det rigtigt, er det den danske virksomheds pligt at indeholde 30% skat og indbetale til svensk SKAT. Er det korrekt og hvordan skal man forholde sig til dette? På forhånd tak for svar. Med venlig hilsen Gitte

Svar

den 12 april 2021
Skatt och moms

Hej Gitte

Det er korrekt att den nya svenska lagstiftningen innebär att danska arbetsgivare blir skyldiga att registrera sig hos Skatteverket och rapportera samt betala preliminärskatt vid arbete i Sverige, t.ex. i samband med hemarbetsdagar. Det är möjligt att undgå registrering i de fall medarbetaren anmodar om en s.k. jämkning hos Skatteverekt baserat på att artikel 1, Öresundsavtalet är uppfyllt dvs uteslutande beskattning i Danmark avseende löneinkomsten. Öresundsavtalet innebär t.ex. att en person som bor i Sverige och pendlar till arbetet i Danmark kan arbeta hemifrån Sverige max 50% under varje tremånadersperiod utan att bli beskattad i Sverige för hemarbetsdagarna i Sverige. Under pandemin med temporära nedstängningar i Danmark har emellertid många gränspendlare varit tvingade till fler hemarbetsdagar i Sverige än vad som ryms inom Öresundsregeln. De nya reglerna innebär efter min mening ett ett s.k. störande gränshinder och borde därför revideras snarast möjligt.    


Du kan få mere information via Skatteverket

 

Vi stöds av