Spørgsmål: Uppsägning av en sjukskriven person i Danmark

Vi har en anställd som varit sjukskriven sedan december 2021. Vi har betalat lön för henne sedan dess utan kompensation från Danska staten. Det är för oss inte hållbart då vi går med stor förlust. Vi behöver därför säga upp personen så fort som möjligt. Vad gör vi?

Svar

den 19 augusti 2022
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål.

Sygdom er som udgangspunkt lovligt forfald, hvilket betyder, at medarbejderen vil have ret til fravær fra arbejdet på grund af sygdom.

Retten til fravær på grund af sygdom er dog ikke ubegrænset. Hvis fraværet bliver så højt, at medarbejderen ikke er i stand til at varetage sit arbejde, vil det derfor kunne få konsekvenser for ansættelsen.

Blandt andet vil det sædvanligvis være muligt at give medarbejderen en advarsel for det høje fravær.

Derudover kan det være berettiget at opsige medarbejderen. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, hvorvidt medarbejderen er beskyttet af en regel om saglig opsigelse f.eks. i den danske funktionærlov eller i en kollektiv overenskomst. I sådant tilfælde skal opsigelsen nemlig være sagligt begrundet i bl.a. sygdommens varighed, fraværets belastning på arbejdspladsen og fremtidsudsigterne til bedring. Hvis opsigelsen ikke er saglig, risikerer du, at skulle udrede et godtgørelsesbeløb til medarbejderen.

Såfremt reglen om opsigelse efter 120 sygedage fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, kan du desuden undersøge, hvorvidt medarbejderen kan opsiges efter denne regel. Opsigelse efter 120-dages-reglen vil være saglig.

I alle tilfælde skal du dog også være opmærksom på ikke at opsige i strid med den danske forskelsbehandlingslov. Denne lov beskytter medarbejdere, som har et handicap. Hvis medarbejderens sygdom derfor kan tilregnes et handicap, vil medarbejderen være beskyttet heraf, og korrekt opsigelse vil derfor kræve, at arbejdsgiver forinden opsigelsen har forsøgt at tilpasse arbejdsforholdene til medarbejderen.

Endelig kan jeg oplyse om, at arbejdsgivere kan søge om sygedagpengerefusion på www.virk.dk, når medarbejderen har været sygemeldt i en uafbrudt periode på 30 dage.

 

Med venlig hilsen 

Øresundseksperterne 

Vi stöds av