Frederik Kromann Jespersen hjälper din svenska verksamhet med konfliktlösning i Danmark

D. 2021-01-15
Öresundsexperten Frederik Kromann Jespersen är advokat med specialkompetens inom företagsrättsliga tvister. Han kan vägleda dig och ditt företag i frågor som handlar om konflikthantering, medling och hur man förebygger tvister.
Skriv ut

Frederik Kromann Jespersen

Frederik Kromann Jespersen har arbetat som advokat sedan 2011 och har specialkompetens inom företagsrättsliga tvister. Han hjälper både danska och svenska företag, och hans främsta fokus är avtalsrättsliga tvister mellan företag samt tvister om immateriella rättigheter, styrelseansvar, produktansvar och straffrättsliga förhållanden.

"För mig utgör även alternativ konfliktlösning, till exempel medling, en stor del av arbetet, och jag undersöker alltid om en tvist möjligen kan lösas på detta sätt. Detta gäller inte minst i situationer där företagen måste fortsätta samarbeta efter att tvisten har avgjorts", berättar Frederik.

 

Frederiks arbetssätt går bland annat ut på att han hjälper dig som företagare att ta fram en processtrategi för de tvister du har mot andra företag. Det är en fråga om att identifiera och välja ut de rättsliga steg som är nödvändiga och relevanta att ta, och det är viktigt att man gör detta så tidigt som möjligt för att kunna lägga den mest optimala processtrategin. Ofta har företagen ett behov för en snabb hantering, det kan till exempel vara att man försöker få nedlagt ett tillfälligt förbud mot en konkurrents oberättigade marknadsbeteende. I en sådan situation är det extra nödvändigt att processtrategin är satt så tidigt som möjligt.

Frederik bistår ofta även med att planera en strategi för hur verksamheten i största möjliga mån kan förebygga tvister inom ett visst område.

Frederik arbetar med både svenska och danska verksamheter inom en mängd olika branscher och språket är inte något problem för Frederik som har svensk familj:   

"Jag pratar flytande svenska vilket är uppskattat av mina svenska klienter och gör att vi inte upplever några språkliga utmaningar i samarbetet."

 

Många av de svenska företag som kontaktar Frederik har frågor om hur man kan hantera konflikter i Danmark och vilka kostnader som man kan förvänta sig. Andra vanliga frågor är hur lång tid det generellt tar att färdigbehandla en konflikt i domstol i Danmark. Frederik upplever att de svenska företagarna allt som oftast har ganska bra koll på reglerna i Danmark.

"Generellt sett så tycker jag att företagarna har en bra bild över de danska reglerna, men det finns ändå ofta flera ämnen som vi kan behöva gå igenom tillsammans."

Svenska och danska rättsprinciper kommer till stor del från samma rättsliga tradition och är därför jämförbara. Det finns dock fortfarande ett antal skillnader mellan danska och svenska procedurregler - till exempel i förhållande till rättegångskostnader - vilket gör att ett svenskt företag som är part i en tvist med en dansk motpart, som ska behandlas i Danmark, tar fördel av att företrädas av en dansk advokat.

 

Frederiks råd till en svensk verksamhet som har hamnat i en tvist i Danmark är att ta råd från en dansk advokat så tidigt som möjligt i processen, för att se till så att man vidtar nödvändiga bevissteg i rätt tid, och även för att kostnaderna inte ska skena iväg.

Dessutom är det bra att vara beredd på att danska domstolar och skiljedomstolar - i allmänhet - kan sägas ha en mer pragmatisk inställning till olika (processuella) frågor som kan uppstå som en del av hanteringen av tvisten.

 

Har du och din verksamhet en fråga till Frederik eller någon av våra andra Öresundsexperter?

 

Ställ din fråga till Frederik via frågeformuläret här

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Bo hjälper svenska verksamheter med dansk företagsrätt

Om du och ditt svenska företag vill göra affärer på andra sidan av sundet så är det viktigt att förstå danska lagar och regler. Då kan öresundsexperten Bo Enevold Uhrenfeldt vägleda ditt företag i frågor angående arbets- och anställningsrätt, samt arbetsmiljö och arbetsskador.

Vi stöds av