Øresunddirekt lanserar expert-service för företag

Med den nya digitala servicen Öresundsexperterna hjälper informationstjänsten Øresunddirekt svenska och danska företag som vill göra affärer på den andra sidan Öresund.

 

Med lanseringen av Öresundsexperterna utökar Øresunddirekt sin service till regionens företag. Syftet är att stärka den ekonomiska växten i Greater Copenhagen. Till en början består Öresundsexperterna av en juridisk expertpanel med advokater från den dansk advokatbyrån LETT och den svenska advokatbyrån Trägårdh. Experterna kommer att besvara frågor inom ämnena Arbetsrätt, Avtalsrätt, Bolagsrätt och Fastighetsrätt/hyresrätt.

Det är gratis för företagen att ställa frågor. Antalet ämnesområden och experter kommer att byggas ut löpande så att företagen kan få svar på alla de frågor som uppstår när de vill göra affärer på den andra sidan av sundet.

Behov av kunskap om nya marknader

Det är naturligt att företag som vill expandera undersöker möjligheterna på sina närmarknader. För att en satsning ska lyckas och för att företagen ska kunna bedöma konsekvenserna av en expansion, måste de kunna få svar på sina frågor.

”Øresunddirekt har under ett antal år hjälpt näringslivet i Greater Copenhagen med information och vi vet att företagen efterfrågar mer information än vi hittills har kunnat erbjuda. Därför är vi glada för att vi i och med Öresundsexperterna kan bidra ytterligare till näringslivets utveckling i Greater Copenhagen” säger Thomas Steffensen, sekretariatschef på Øresunddirekt.

Målet är att Øresunddirekt med den nya servicen ska bana vägen för företagens utveckling i regionen.

”Vi förväntar oss att Öresundsexperterna kommer att stärka verksamheternas möjligheter att växa i Greater Copenhagen. Eftersom det handlar om en digital service har det ingen betydelse om företagen är placerade i Næstved, Hillerød, Malmö eller Landskrona – alla har tillgång till erbjudandet”, säger Thomas Steffensen.

Øresunddirekt har fått ekonomiskt stöd från The Greater Copenhagen & Skåne Committee för att utveckla servicen.

Öresundsexperterna på svenska

Øresundseksperterne på dansk

FAKTA

Øresunddirekt i Danmark finansieras av Region Hovedstaden, Region Skåne, Nordiska Ministerrådet, Skatteforvaltningen och Erhvervsministeriet.