Øresunddirektbusiness broschyrer

Här hittar du vårt tryckta material som du enkelt kan skriva ut hemma (pdf).

Business i Danmark (på svenska)

Business i Danmark

En broschyr om etablering, rekrytering av medarbetare, försäljning och marknadsföring, för dig som vill etablera ditt svenska företag i Danmark. 

Business i Sverige (på danska)

Business i Sverige

En broschyr om etablering, rekrytering av medarbetare, försäljning och marknadsföring, för dig som vill etablera ditt danska företag i Sverige. 

Jobba som kulturarbetare i Öresundsregionen

Jobba som kulturarbetare i Danmark

Arbejde som kulturarbejder i Sverige

Work as a cultural worker in Sweden

Work as a cultural worker in Denmark

I den här broschyren har vi försökt samla information som rör kulturarbetarnas speciella situation där man ofta rör sig mellan kortare uppdrag i flera olika länder.

Vi stöds av