Øresunddirektbusiness broschyrer

Här hittar du vårt tryckta material som du enkelt kan skriva ut hemma (pdf).

Business i Danmark (på svenska)

Business i Danmark

En broschyr om etablering, rekrytering av medarbetare, försäljning och marknadsföring, för dig som vill etablera ditt svenska företag i Danmark. 

Business i Sverige (på danska)

Business i Sverige

En broschyr om etablering, rekrytering av medarbetare, försäljning och marknadsföring, för dig som vill etablera ditt danska företag i Sverige. 

Vi stöds av