Öresundsetablering en strategisk bro för Aspekta

Senast uppdaterad 2019-04-23
PR-byrån Aspekta har under två decennier växt till att bli en av de ledande strategiska kommunikationsbolagen i Skåne. Sedan etableringen i Danmark är man även en del av Greater Copenhagen.
Skriv ut

PR-byrån Aspektas Thomas Pålsson, verkställande direktör på Aspekta och Michael Trinskjær, direktör och kommunikationsrådgivare på Aspekta A/S

Krishantering, politisk opinionsbildning och finansiell kommunikation har gjort PR-byrån Aspekta välkänd på den svenska sidan av Öresundsregionen. Idag har man även ett kontor i Köpenhamn där man hjälper danska kunder med strategisk rådgivning.

Grundarna av Aspekta förstod vinsten av att verka i en integrerad region redan när Öresundsbron stod klar.

– Bron öppnade upp för nya helt nya affärsmöjligheter och utmaningar för företag och varumärken som vill positionera sig på en eller båda marknaderna, säger Thomas Pålsson, verkställande direktör på Aspekta.

Tanken att öppna ett danskt kontor startade när Thomas Pålsson träffade den danska konsulten Michael Trinskjær i ett uppdrag för en gemensam kund. De båda insåg fördelarna med att finnas på bägge sidor Öresund.

– Våra uppdrag sträcker sig främst inom de tre områdena public affairs, corporate communications och public relations. För företag som söker vår strategiska rådgivning är det ofta en win-win att vi har den kulturella kompetensen att jobba på flera marknader, säger Michael Trinskjær, direktör och kommunikationsrådgivare på Aspekta A/S.

 

Regionintresset driver affärerna

Öresundsbron och Öresund Network var några av de första gemensamma kunderna för det svenska och danska kontoret. Idag samarbetar de med flera kunduppdrag.

 Medarbetarna på Aspekta anser därför att byrån verkar på tre snarare än två arenor: den svenska, den danska och Öresundsregionen. De senaste åren har det dansk-Skånska politiska samarbetet Greater Copenhagen också spelat en stor roll.

– Att vara en del av en storstadsregion skapar en helt ny politisk och kommersiell dynamik.  I takt med att det danska engagemanget har ökat har våra uppdrag också fått en mer dansk prägel. I grund och botten är det intresset och nyfikenheten för Öresundsregionen som driver våra gemensamma affärer, säger Thomas Pålsson. 

 

Infrastrukturen en avgörande roll

Aspekta blickar framåt med stor tilltro till en fortsatt regional utveckling, där regionen får en fortsatt betydande roll.

– Malmö med omnejd påverkas allt mer av det ekonomiska läget i Danmark. För våra svenska kunder är det därför viktigare att vi är etablerade på den danska marknaden, än vice versa, fortsätter Thomas Pålsson.

Men även på Aspektas danska kontor ser man fördelarna med ett fortsatt gränsöverskridande samarbete.

– Gränsöverskridande strategier är en del av Aspektas dna, säger Michael Trinskjær som hoppas på en fortsatt utveckling av infrastrukturen i regionen.

– En väl fungerande infrastruktur skapar nya möjligheter för samarbeten och kunskapsutbyten mellan Sverige och Danmark. Det leder i sin tur till att våra danska kunder får en större vinst av att vi även finns i Sverige.

 

”Ta vara på affärsmöjligheterna”

Här är Aspektas råd till företag som vill etablera verksamhet på båda sidor Öresund:

  • Ha koll din affärsidé – är den relevant och logisk på båda sidor? Besluta er sedan för hur mycket ni ska fokusera på en gemensam affär.
  • Lär av erfarenheter istället för att lyssna på fördomar. Det finns många skillnader mellan den svenska och danska marknaden, men också likheter. Genom kunskapsutbyte skapas bättre förståelse för båda marknaderna.
  • Hitta människor som du kan arbeta ihop med och skapa ett gemensamt värde för kunden.
  • Ta vara på affärsmöjligheterna. Ju fler affärer som görs mellan företag på båda sidorna sundet, desto fler nya affärsmöjligheter skapas.
  • Ha bra kontakter med banker och revisorer. De kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande etableringar.

 

FAKTA:

Aspekta grundades i Malmö år 1994 och är en av de ledande rådgivarna inom strategisk kommunikation i Skåne. Sedan 2010 har de även kontor i Köpenhamn. Byrån har ett flertal år utsetts till Årets byrå i kategorin medelstora PR-konsultföretag i kvalitetsundersökningen REGI.

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Flera vinster för Jayway med att finnas på båda sidor av Öresund

Mjukvarubolaget Jayway finns sedan år 2006 både i Malmö och i Köpenhamn. Etableringen på båda sidor om sundet var en naturlig del av företagets tillväxtstrategi.

Vi stöds av