Deklaration i Sverige och Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
Har du anställda som bor i Sverige och arbetar i Danmark, ska de deklarera i Danmark. Anställda som beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) i Sverige ska lämna in en deklaration till svenska Skatteverket. Detta gäller även om de bor i Danmark.
Skriv ut

Anställda som bor i Sverige och utför sitt arbete i Danmark ska lämna in en dansk självdeklaration (oplysningsskema, online på TastSelv, välj "Ret årsopgørelse) till det danska skatteväsendet, Skattestyrelsen. Anställda som beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) i Sverige ska lämna in en deklaration till svenska Skatteverket. Detta gäller även om de bor i Danmark. De anställda som betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och endast har löneinkomst, ska inte lämna någon deklaration i Sverige.

Deklaration för anställda i Danmark

Har du anställda som bor i Sverige och utför sitt arbete i Danmark, ska de lämna in en dansk självdeklaration till det danska skatteväsendet, Skattestyrelsen. Den danska deklarationen är, precis som den svenska, en uträkning av arbetstagarens inkomster och utgifter under året som gått.

 

Bosatt i Sverige

I mars månad får den som arbetat i Danmark automatisk tillgång till sin årsopgørelse – den danska deklarationen, elektroniskt i TastSelv. Ett fåtal får årsopgørlelsen per post i april. Årsopgørelsen visar de inkomster och avdrag som Skattestyrelsen har mottagit från arbetsgivare och andra.

Årsopgørelsen ska vara ifylld och inlämnad senast 1 maj.

 

Uppgifter till deklarationen

Precis som i Sverige ska den anställde fylla i inkomster och utgifter som förekommit under deklarationsåret. Den anställde hittar sina personliga uppgifter i "TastSelv" på skat.dk.

"TastSelv" på skat.dk.

 

Svensk deklaration

Anställda som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldiga där och ska därför alltid också lämna in en svensk deklaration.

 

Ytterligare information

Ytterligare information om deklaration kan fås hos Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens webbplats

Deklaration för anställda i Sverige

De anställda som beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) i Sverige ska lämna in en deklaration till svenska Skatteverket senast den 1 maj 2023. Detta gäller även om de bor i Danmark. De anställda som betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och endast har löneinkomst, ska inte lämna någon deklaration i Sverige.

 

Begränsat skattskyldiga - SINK-skatt

Anställda som SINK-beskattas behöver inte deklarera sin löneinkomst i Sverige. Däremot kan personen ha sålt eller innehaft andra tillgångar, exempelvis bostad eller värdepapper, som ska deklareras och beskattas i Sverige. Den anställde bör i sådana fall kontakta Skatteverket för ytterligare information. Den som SINK-beskattas har inte rätt till några avdrag.

 

Begränsat skattskyldiga - IL

Anställda som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan begära att få bli beskattade enligt inkomstskattelagen (IL) och därmed, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, få rätt till vissa avdrag. Det medför att personen också ska deklarera i Sverige, enligt samma regler som bosatta i Sverige. Deklarationen ska vara inlämnad innan 1 maj.

 

Dansk deklaration

Anställda som är bosatta i Danmark är obegränsat skattskyldiga där och ska därför också lämna in en deklaration till danska Skattestyrelsen.

 

Ytterligare information

Kontakta Skatteverket för ytterligare information kring beskattning och deklaration för danska anställda.

Skatteverket

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av