Reseavdrag för anställda i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
Anställda som arbetar och beskattas i Danmark har rätt till reseavdrag enligt danska regler. Avdraget beräknas per arbetsdag med ett visst belopp per kilometer.
Skriv ut

Belopp per kilometer

Är avståndet mellan hem och arbete mindre än 12 km utgår inte reseavdrag.

Är däremot avståndet mellan bostad och arbete är mer än 12 km, det vill säga att den anställde varje dag färdas mer än 2 x 12 km, kan han eller hon få reseavdrag. Avdrag fås alltså för de kilometer som överstiger 24 km.

Reseavdraget är per arbetsdag år 2024 (som du använder i årsopgørelsen efterföljande år):

  • 0-24 km: 0 DKK/km
  • 24-120 km: 2,23 DKK/km
  • Över 120 km: 1,12 DKK/km 

 

2023

  • 0-24 km: 0 DKK/km
  • 24-120 km: 2,19 DKK/km
  • Över 120 km: 1,10DKK/km 

 

Antal arbetsdagar

Avdraget beräknas per kilometer och antal arbetsdagar, oavsett transportmedel och de faktiska utgifterna. Ett år beräknas bestå av cirka 216 arbetsdagar. Semesterdagar, sjukdagar och ledighet räknas inte med.

 

Ytterligare information

Kontakta danska Skattestyrelsen för ytterligare information om reseavdrag och beskattning.

Skattestyrelsen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av