Skatt av personalförmåner

Senast uppdaterad 2021-02-10
Som arbetsgivare kan du ge dina anställda förmåner av olika slag. Svenska regler kring beskattning av förmånerna gäller, även om den anställde bor i Danmark. De danska beskattningsreglerna för förmåner, påminner mycket om de svenska beskattningsreglerna.
Skriv ut
Personalförmåner för anställda i Danmark

När arbetsgivaren betalar för en privat levnadskostnad räknas det som en förmån för den anställde. De danska beskattningsreglerna för förmåner, påminner mycket om de svenska beskattningsreglerna.

 

Förmåner och skatteplikt

Många danska arbetsgivare erbjuder personalförmåner till sina anställda. De allra flesta förmåner är skattepliktiga och räknas också som skattepliktig inkomst för den anställde. Oftast värderas förmånen till marknadsvärdet, alltså det pris som normalt hade fått betalas för varan eller tjänsten på den ort det gäller. Har den anställde själv betalat för en förmån som är skattepliktig, sätts förmånsvärdet ned med den inbetalade summan.

Det finns också förmåner som är skattefria, till exempel datorer eller parkeringsplatser som du som arbetsgivare erbjuder de anställda i förbindelse med arbetet. Mer specifik information om detta finns på skat.dk

Registrera i eIndkomst

Som arbetsgivare ska du ska varje månad sända in uppgifter om lön och personalförmåner till systemet eIndkomst. eIndkomst är ett register administrerat av Skattestyrelsen, som ska innehålla alla löntagarens inkomstupplysningar.

Ytterligare information

Kontakta Skattestyrelsen för ytterligare information om beskattning av förmåner.

Skattestyrelsens webbplats

Personalförmåner för anställda i Sverige

Som arbetsgivare kan du ge dina anställda förmåner av olika slag. Svenska regler kring beskattning av förmånerna gäller, även om den anställde bor i Danmark.

 

Skattepliktiga eller skattefria förmåner

De allra flesta förmåner är skattepliktiga och räknas också som skattepliktig inkomst för den anställde. Oftast värderas förmånen till marknadsvärdet, alltså det pris man normalt hade fått betala för varan eller tjänsten på den ort det gäller. Har den anställde själv betalat för en förmån som är skattepliktig, sätts förmånsvärdet ned med den inbetalade summan.

Det finns också förmåner som är skattefria, bland annat försäkring för reseskydd under tjänsteresa, fria arbetskläder eller vissa gåvor till de anställda. Kontakta Skatteverket för att få information om just de förmåner som är aktuella för ditt företag.

Kontrolluppgift

Som arbetsgivare är du skyldig att lämna kontrolluppgifter som dokumenterar den ersättning den anställde fått. Kontrolluppgifterna ska lämnas till Skatteverket i Sverige.

Ytterligare information

Kontakta Skatteverket för ytterligare information om beskattning av förmåner.

Skatteverket

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av