Skatt av tjänstebil

Senast uppdaterad 2024-01-09
Här kan du läsa mer om reglerna för tjänstebil. Var du kan registrera tjänstebilen beror både på var ditt företag har fast driftställe samt var din anställde är bosatt.
Skriv ut

Var du kan registrera tjänstebilen beror både på var ditt företag har fast driftställe samt var din anställde arbetar och är bosatt.
Ett danskt företag med fast driftställe i Sverige kan inregistrera en svensk tjänstebil till en anställd som arbetar i Sverige, även om denne bor i Danmark. Då gäller de svenska beskattningsreglerna för tjänstebil. Ett svenskt företag med filial i Danmark kan registrera en dansk tjänstebil till en anställd som arbetar i Danmark. Då gäller danska regler för beskattning och registreringsavgifter. Om bilen ägs av företaget kan den också användas i mindre omfattning i Sverige utan att företaget behöver betala svenska skatter och avgifter.

Skatt av tjänstebil i Danmark

Ett svenskt företag med filial i Danmark kan registrera en dansk tjänstebil till en anställd som arbetar i Danmark. Då gäller danska regler för beskattning och registreringsavgifter. Om bilen ägs av företaget kan den också användas i mindre omfattning i Sverige utan att företaget behöver betala svenska skatter och avgifter.

 

Registrering

Alla bilar och andra motorfordon ska registreras hos Motorstyrelsen. Registrering sker hos en så kallad "nummerpladeoperatør", vilket är utvalda bilförsäljare eller verkstäder. Du kan också vända dig till ett av Motorstyrelsens motorcenter.

 

Beskattning

Arbetsgivare som ger anställda rätt till tjänstebil, ska dra AM-bidrag och A-skatt på värdet av fri bil för privat bruk. Motorstyrelsen kan hjälpa dig med mer information om hur beskattningen går till.

 

Tjänstebil skattepliktig för den anställde

Värdet av fri bil varierar efter pris och inkomstår. Se under Personalegoder på skat.dk för att beräkna värdet. 

skat.dk/satser

 

Dansk tjänstebil i Sverige

Om bilen ägs av företaget kan den också användas i mindre omfattning i Sverige utan att företaget behöver betala svenska skatter och avgifter.

 

Ytterligare information

Få mer information från Motorstyrelsens hjemmeside, om både vad som gäller vid beskattning och registrering.

Skattestyrelsen - motor

 

Skatt av tjänstebil i Sverige

Ett företag med fast driftställe i Sverige kan inregistrera en svensk tjänstebil till en anställd som arbetar i Sverige, även om denne bor i Danmark. Då gäller de svenska beskattningsreglerna för tjänstebil.

 

Skatt för företaget

Tjänstebil är en så kallad "förmån", en ersättning för arbete som den anställde får i form av annat än kontanter. Fri bil är en skattepliktig förmån. Det betyder att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på den förmån som firmabil innebär, samt dra och betala in skatt. Om bilen används i väldigt liten omfattning är den dock skattefri. Skattefrihet uppnås om bilen används vid högst 10 tillfällen per år med en samlad körsträcka på högst 100 mil.

 

Skatt för den anställde

Om du har en tjänstebil ska du betala skatt på förmånsvärdet av bilen. Förmånsvärdet jämställs med kontantlön. Vilket förmånsvärde som gäller på olika typer av bilar kan beräknas på Skatteverkets hemsida. 

Den anställde ska vara uppmärksam på att om bilen har svenska registreringsskyltar är det viktigt att ha tillstånd att köra bilen i Danmark. Tillståndet ska förvaras i fordonet för uppvisning vid eventuell kontroll.

Läs mer på motorstyrelsens hemsida

 

Ytterligare information

Kontakta Skatteverket i Sverige för mer information om beskattning av tjänstebil.

Skatteverket

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av