Skatt för anställda i Danmark

Senast uppdaterad 2024-01-09
Anställda som utför sitt arbete i Danmark är antingen fullt eller begränsat skattskyldiga i landet. Fullt skattskyldig kan bara den som bor i Danmark bli. De arbetstagare som pendlar mellan sitt arbete i Danmark och sin bostad i Sverige är därför begränsat skattskyldiga i Danmark, och kan i vissa fall välja att bli beskattade enligt gränsgångarreglerna.
Skriv ut

Enbart lönen beskattas i Danmark

Begränsad skattskyldighet innebär att det enbart är den anställdes löneinkomster som beskattas i Danmark. Andra tillgångar som aktier, hus eller liknande, beskattas i bostadslandet.

 

Avdrag för begränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldiga har inte samma avdragsrätt som fullt skattskyldiga. Som begränsat skattskyldig kan den anställde göra följande avdrag:

  • personfradrag (grundavdrag)
  • resor till och från arbetet
  • avgifter till godkända danska fackföreningar
  • avgifter till godkända danska a-kassor, under förutsättning att avgifterna inte kan dras av i Sverige  

 

Gränsgångarreglerna

Om den anställde pendlar mellan bostaden i Sverige och arbetet i Danmark och har 75 procent av sin sammanlagda årsinkomst från Danmark, baserat på de särskilda reglerna för beräkning, kan personen ansöka om att beskattas enligt gränsgångarregeln. Då får den anställde rätt att göra samma avdrag som boende i Danmark, bland annat ränteavdrag.

 

Avdrag vid gränsgångarbeskattning

Gränsgångarbeskattning påverkar framför allt rätten till avdrag. Den som beskattas enligt gränsgångarregeln har rätt att göra samma avdrag som boende i Danmark, trots att han eller hon pendlar. De danska myndigheterna kan dock inte beskatta andra inkomster än de danska, eftersom personen inte bor i Danmark.


Beskattas den anställde enligt gränsgångarreglerna kan denne göra följande avdrag:

  • ett grundavdrag på 49.700 DKK per år (2024)
  • avdrag för resor till och från arbetet
  • ränteavdrag
  • avgifter till godkända danska a-kassor och fackföreningar
  • danskt och svenskt pensionssparande
  • avdrag för räntor på svenska lån och studielån

Avdragsmässigt är den stora skillnaden att gränsgångarbeskattning ger rätt till ränteavdrag, vilket begränsad skattskyldighet inte ger.

 

Ytterligare information

Kontakta danska Skattestyrelsen för ytterligare information om skattskyldighet.

Skattestyrelsen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av