Skatt för anställda i Sverige, begränsat skattskyldiga

Senast uppdaterad 2022-01-10
Om ditt företag har anställda som dagligen pendlar från sin bostad i Danmark är de begränsat skattskyldiga i Sverige. Begränsat skattskyldiga kan välja att bli beskattade enligt SINK, ”särskild inkomstskatt för utomlands bosatta” eller enligt svensk inkomstskattelag (IL).
Skriv ut

Inga avdrag med SINK

SINK är en statlig bruttoskatt på 25 procent av den svenska arbetsinkomsten. Detta betyder att eventuella andra intäkter från räntor eller liknande fortfarande ska beskattas i Danmark. Den anställde har inte möjlighet att göra avdrag vid SINK-beskattning.

För artister och idrottsmän finns så kallad A-SINK på 15 procent, dock med särskilda avräkningsregler enligt det nordiska skatteavtalet som även kan medföra mellanskillnadsskatt i Danmark via ett avräkningsförfarande.

 

Ansök om SINK-skatt

Både den anställde och arbetsgivaren kan ansöka om SINK-skatt hos Skatteverket. Detta görs via blankett SKV 4350 eller via Skatteverkets e-tjänst. Som arbetsgivare gör du avdrag för skatten och ansvarar för att den blir betald.

Skatteverket - blankett SKV 4350

 

Begränsat skattskyldig enligt IL

Den som bor i Danmark och dagpendlar till sitt arbete i Sverige kan, under vissa förutsättning, välja att bli beskattad enligt inkomstskattelagen (IL) och får därmed möjlighet att göra vissa avdrag i Sverige. Det görs också på blankett SKV 4350. Vid beskattning enligt inkomstskattelagen måste den anställde lämna en svensk självdeklaration.

 

Obegränsat skattskyldig enligt IL

Om den anställde arbetar och övernattar i Sverige och endast övernattar i Danmark på helgerna, är denne obegränsat skattskyldig i Sverige om vistelsetiden överstiger 6 månader. Inkomstskatt betalas då utifrån samma regler som gäller för personer bosatta i Sverige.

 

Beskattning i Danmark

Oavsett hur den anställde beskattas i Sverige (SINK eller enligt inkomstskattelagen), kan det hända i vissa fall att den anställde även får betala mellanskillnadsskatt i Danmark, t ex vid samtidigt arbete i Danmark.

 

Ytterligare information

Kontakta Skatteverket för ytterligare information om skattskyldighet för danska anställda.

Skatteverket

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av