Avskrivningar

Senast uppdaterad 2022-12-12
Företag med fast driftställe i Danmark kan, precis som i Sverige, göra avdrag för avskrivningar. Hur mycket som kan göras avdrag för skiljer sig dock lite mellan länderna. Har ditt företag inget fast driftställe i Danmark görs eventuella avskrivningar i Sverige.
Skriv ut
Avskrivningar för företag med avdelning i Danmark

Företag med fast driftställe i Danmark kan, precis som i Sverige, göra avdrag för avskrivningar. Hur mycket som kan göras avdrag för skiljer sig dock lite mellan länderna.

Vilka avskrivningar kan göras?

Maskiner och övriga inventarier som används vid drift av företaget och som har ett mindre anskaffningsvärde kan avskrivas helt under inköpsåret. Övriga anläggningstillgångar (på danska: driftsmidler) som används vid driften skrivs av enligt restvärdesprincipen. Den maximala avskrivningen är 25 procent per år.

Se satserna på Skatteministeriet

 

Byggnader som används för näringsverksamhet är vanligtvis avskrivningsberättigade med upp till 5 procent linjärt över 20 år.

 

Avskrivningar, immateriella rättigheter

Produkter som inte är av materiell karaktär, exempelvis licenser, programvaror och även goodwill, kan vanligtvis skrivas av linjärt. Däremot kan hela anskaffningskostnaden för patent och know-how kostnadsföras direkt under anskaffningsåret.

Avskrivningar för företag utan avdelning i Danmark

Företag utan fast driftsställe i Danmark gör eventuella avskrivningar i Sverige.

Mer information gällande avskrivningar för företag utan fast driftställe kan du hitta hos svenska Skatteverket. 

Skatteverket - Avdrag för värdeminskning

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av