Bokföring och redovisning i Danmark

Senast uppdaterad 2023-10-16
Om du driver företag i Danmark är det viktigt att du har koll på vilka regler som gäller för bokföring och redovisning.
Skriv ut

Om ditt svenska företag har ett fast driftställe i Danmark ska du registrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Du är även skyldig att bokföra enligt dansk bokföringslag och utarbeta en årsredovisning.

Om ditt företag inte har fast driftställe i Danmark har du bara skyldighet att momsregistrera dig hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Om företaget enbart ska momsregistreras ska bokföring göras enligt den danska momslagstiftningens regler.

Läs mer på Erhvervsstyrelsens hemsida

 

Den danska selvangivelsen (deklarationen) för bolag ska inlämnas senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Enskilda företag ska lämna in deklarationen senast den 1 juli året efter inkomstårets slut. Detta kan göras via Skattestyrelsens hemsida TastSelv Erhverv.

Logga in på TastSelv Erhverv

 

Som bolag i Danmark ska du betala en "selskabsskat" som baseras på självdeklarationen för det aktuella skatteåret. Utöver detta ska företaget betala bland annat moms, punktavgifter, tull och, om du har anställda, även A-skatt och arbetsmarknadsbidrag. En fullständig lista med angivna inbetalningsfrister hittar du på Skattestyrelsens hemsida.

Läs mer om fristerna på Skattestyrelsens hemsida

 

Tillstånd att redovisa utomlands

A/S, ApS och övriga bolag med begränsat ansvar ska utforma årsredovisning och årsberättelse i enlighet med "årsregnskabsloven" och lämna in dessa till Erhvervsstyrelsen. "Bogføringsloven" tillåter att redovisningen sker utomlands, varvid originalunderlag också kan föras ut ur landet. Däremot ska bokföringsmaterialet förvaras i Danmark, om man inte fått tillstånd av Erhvervsstyrelsen att förvara materialet utomlands.

Företag är skyldiga att ha kvar bokföringsmaterialet för innevarande år samt de fem föregående räkenskapsåren.

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Etablera verksamhet i Danmark

Att etablera ett företag utomlands kräver att man är gott rustad med information om de regler som gäller i det aktuella landet.

I vår checklista har vi samlat information om vad du som har svenskt företag bör veta när du vill etablera dig i Danmark.

 

Vi stöds av