Pension i Danmark

Senast uppdaterad 2023-03-09
Själva uppbyggnaden av pensionssystemen i Danmark och Sverige är snarlik. Det finns en offentlig del, en del som kan regleras av dig som arbetsgivare och en privat del. Den största skillnaden mellan det danska och det svenska pensionssystemet är hur stor andel de olika delarna utgör.
Skriv ut

Offentlig pension

Den danska allmänna pensionen är betydligt lägre än den svenska. Medan den svenska allmänna pensionen är baserad på livsinkomst och bygger på hur mycket den anställde har tjänat under hela sitt arbetsliv, så utgörs den danska offentliga pensionen av ett fast belopp som betalas ut till fullo endast om man har bott eller arbetat i Danmark i minst 40 år. Att arbeta i Danmark kortare tid innebär att enbart en del av folkpensionen blir utbetald. Till exempel, vid arbete i 4 år, blir utbetalningen av den danska folkpensionen 4/40. 

Läs mer om pensionssystemet i Danmark på borger.dk

 

Tjänstepension 

De allra flesta arbetsgivare tillhandahåller ett avtal om tjänstepension (firmapension) till sina anställda, även om det är frivilligt. Vanligt är att företaget i samband med anställningen erbjuder den anställde ett pensionsavtal där arbetsgivaren förutom lön, betalar in en summa till ett pensionsinstitut. Det är också vanligt att det ingår i avalet att arbetstagaren själv betalar in en viss del av lönen till pensionsinstitutet. Vanligast är att arbetsgivaren betalar in cirka 10 procent och den anställde 5 procent.
Svenska arbetsgivare betalar i högre grad in till tjänstepensionen än de danska och satserna ligger som regel även något högre.

 

ATP

ATP står för Arbejdsmarkedets Tillægspension och finansieras av bidrag från både arbetsgivare och arbetstagare. I princip alla som mottar lön i Danmark är medlemmar i ATP. ATP dras direkt från den anställdes lön.
De löntagare som är mellan 16 och 66 år och arbetar mer än nio timmar per vecka, ingår i ATP-systemet.
Alla företag i Danmark med anställda ska betala ATP. Det gäller både danska och utländska företag. Det åligger dig som arbetsgivare att beräkna och betala in ATP-bidraget. Företaget står för 2/3 av bidraget och den anställde står själv för 1/3. Den sista tredjedelen ska företaget dra från den anställdes lön.

 

Privat pensionssparande

Behovet av ett privat pensionssparande är större i Danmark än i Sverige, då både den offentliga pensionen och tjänstepensionen som regel hamnar på en lägre nivå för en danskt anställd.  

 

Vad ska arbetsgivaren göra?

Firmapension anses som ett mycket viktigt komplement till den danska folkpensionen. Vill företaget erbjuda firmapension till de anställda går det bra att kontakta PensionsInfo för att få mer information om hur man går tillväga.
Om du som arbetsgivare väljer att inte skriva avtal om firmapension med dina anställda bör du vara noga med att upplysa om det vid anställningen.

 

Ytterligare information

På ATP:s webbplats kan du som företagare få information om kostnad, inbetalning och annan praktisk information. Det går också bra att kontakta dem via mail och telefon.

Läs mer på ATP:s webbplats

 

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Lars hjälper dig genom den danska pensionsdjungeln

Øresundsexperten Lars Hjorth är specialiserad på pension för dansk-svenska gränspendlare och hjälper svenska företag finna effektiva pensionslösningar för sina anställda. De två länders pensionssystem kan ofta vara något klurig, varför det kan vara en god idé att söka professionell rådgivning.

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av