Pensionssystemen i Danmark och Sverige

Själva uppbyggnaden av pensionssystemen i Danmark och Sverige är snarlik. Det finns en offentlig del, en del som kan regleras av dig som arbetsgivare och en privat del. Den största skillnaden mellan det danska och det svenska pensionssystemet är hur stor andel de olika delarna utgör.
Skriv ut

Den offentliga delen

Den danska allmänna pensionen är betydligt lägre än den svenska. Medan den svenska allmänna pensionen är baserad på livsinkomst och bygger på hur mycket den anställde har tjänat under hela sitt arbetsliv, så utgörs den danska offentliga pensionen av ett fast belopp som betalas ut till fullo endast om man har bott eller arbetat i Danmark i minst 40 år. Att arbeta i Danmark kortare tid innebär att enbart en del av folkpensionen blir utbetald. Till exempel, vid arbete i 4 år, blir utbetalningen av den danska folkpensionen 4/40. 

 

Arbetsgivardelen

En del av pensionen regleras av dig som arbetsgivare. Det är den så kallade tjänstepensionen, eller "firmapension/arbejdsmarkedspension" i Danmark. Svenska arbetsgivare betalar i högre grad in till tjänstepensionen än de danska och satserna ligger som regel även något högre.

 

Den privata delen

Behovet av ett privat pensionssparande är således större i Danmark än i Sverige, då både den offentliga pensionen och tjänstepensionen som regel hamnar på en lägre nivå för en danskt anställd.  

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Lars hjälper dig genom den danska pensionsdjungeln

Øresundsexperten Lars Hjorth är specialiserad på pension för dansk-svenska gränspendlare och hjälper svenska företag finna effektiva pensionslösningar för sina anställda. De två länders pensionssystem kan ofta vara något klurig, varför det kan vara en god idé att söka professionell rådgivning.

Vi stöds av