Vård av sjukt barn

Senast uppdaterad 2022-02-21
Rätten till vård av sjukt barn styrs utifrån vilket land den anställde är socialförsäkrad i. I Danmark finns det inte någon motsvarighet till de svenska reglerna för vård av sjukt barn. Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige och har därmed rätt till vård av sjukt barn enligt svenska regler. Detta gäller även anställda som är bosatta i Danmark.
Skriv ut
Vård av sjukt barn i Danmark

I Danmark finns det inte någon motsvarighet till de svenska reglerna för vård av sjukt barn. Som arbetsgivare i Danmark måste du inte ge dina anställda betald ledighet för vård av sjukt barn. Däremot är det fler och fler arbetsmarknadsavtal som ger anställda möjlighet att vara hemma en eller ett par dagar med sitt sjuka barn med full lön.


Ledighet vid allvarlig sjukdom

Om din anställde har ett allvarligt sjukt barn under 18 år, kan denne, efter avtal med dig som arbetsgivare eller kommunen, få lov att gå helt eller delvis på plejeorlov. Den anställde får antingen utbetalt full lön eller så får han eller hon ersättning från kommunen. Ersättningen motsvarar den sjukpenning som arbetstagaren normalt får ut när han eller hon själv är sjuk.

Borger.dk - barn syg og fravær

 

Återbetalning vid utbetalning av lön

Om du som arbetsgivare betalar ut full lön under plejeorlovet så kan du få refusion från arbetskommunen.

 

Omsorgsdage

I vissa avtal har den anställde också möjlighet att få ett antal "omsorgsdage" som man kan använda för att vara tillsammans med sina barn.

Vård av sjukt barn i Sverige

Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige och har därmed rätt till vård av sjukt barn enligt svenska regler. Detta gäller även anställda som är bosatta i Danmark.


Tillfällig föräldrapenning (VAB)

I den svenska socialförsäkringen ingår rätten att vara hemma från arbetet för att vårda ett sjukt barn. Alla anställda som arbetar i Sverige och är socialförsäkrade där, har därför rätt till tillfällig föräldrapenning när de är hemma med sitt sjuka barn, även om den anställde och familjen bor i Danmark.

 

Informera den anställde

Rätten att vara hemma med sitt sjuka barn har ingen egentlig motsvarighet i Danmark. Där godkänner de flesta arbetsgivare att den anställde är hemma 1 dag per sjuktillfälle när barnet är sjukt. Därför är det viktigt att informera de anställda som bor i Danmark att de enligt lag har rätt att vara hemma med ersättning när deras barn är sjuka.

Din anställde kan läsa mer om vad som gäller vid vård av sjukt barn på Försäkringskassans hemsida.

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Vi stöds av