Spørgsmål: Hur ska mitt danska bolag kompensera för den pension jag förlorar i Sverige för de år jag pendlar till Danmark?

Hej! Jag är tjänstledig från mitt svenska bolag och numera dubbelt anställd på ett dansk dotterbolag till det svenska. Jag vill ta reda på hur vi kan förbättra pensionsvillkoren för våra svenska anställda som pendlar dagligen till Danmark. Det danska dotterbolaget är nytt och betalar i dagsläget endast det som enl. lag krävs till ATP pensionen. Min fråga är, hur ska mitt dotterbolag agera för att kompensera för den pension jag förlorar i Sverige under de år jag är anställd i Danmark? Jag vill alltså i slutändan få ut lika mycket pension vare sig jag arbetar i Sverige eller i Danmark i ett par år. Hur ska dotterbolaget agera för att säkerhetsställa detta? Jag förstår att detta är en komplex fråga och att det kanske inte finns ett svar men jag uppskattar all form av vägledning. Tack på förhand

Svar

den 29 november 2021
Pension

Hej, 

Tak for din henvendelse. 

Du har ganske ret i, at dit spørgsmål er ganske kompliceret at besvare, og der findes næppe et absolut "rigtigt" svar. 

Hvis du optjener 40 år med social forsikring i Sverige fra du er fyldt 15 år og frem til pensionsalderen, opnår du fuld svensk offentlig pension. Du kan altså arbejde i Danmark i en del år og optjene dansk folkepension uden at miste rettigheder i Sverige. 

Lønnen i Danmark er ofte ganske attraktiv pga. den lave svenske kronekurs. Dette betragter nogle danske arbejdsgivere som kompensation nok for evt. reduceret pension i Sverige. 

Hvis der skal findes en kompensation, kunne det være ved etablering af en dansk tjenestepension hos din danske arbejdsgiver. Indbetalingerne skal defineres i procent af bruttolønnen. Hvor store indbetalingerne skal være må være op til en forhandling med arbejdsgiveren. 

God Jul!

Vi stöds av