Spørgsmål: PAL-skat i Sverige

Hej. Jeg er virsomhedsejer og får udbetalt løn i dk, men er bosiddende i sverige. Jeg er endvidere fuldt skattepligtig i sverige. Jeg blev opmærksom på, at jeg fejlagtigt betalte PAL skat i dk på nogle gamle ratepensioner i bank og har nu søgt om fritagelse, og forventer også at skulle ansøge om refusion af den betalte skat i dk. Men hvor og hvordan skal den svenske pendant til PAL skat betales, og hvordan skal jeg selv opgøre den for at kunne tillægge den til min svenske selvangivelse? Hvilke procentsatser gælder iøvrigt, og er det i det hele taget arbejdet værd at flytte ratepensionerne ud af dk?

Svar

den 28 augusti 2021
Försäkring - i relation till pension

Hej, 

Tak for din henvendelse.

Du finder de svenske regler på Skatteverkets hjemmeside

I Danmark betaler man 15,3% i PAL skat af det faktiske afkast. Evt. negativ PAL skat kan fremføres til senere år. 

I Sverige betaler man 15,0% af et afkast svarende til den svenske statslånerente året før. Den anvendte rente skal i beregningen dog mindst være 0,5% . I 2020 var statslånerenten negativ, og derfor gælder de 0,5% ved beregningen af svensk PAL skat for 2021 (påføres selvangivelsen for 2022). 

For 2021 vil den svenske PAL skat derfor blive lavere, hvis afkastet på din danske pensionsordning er højere end 0,5%, hvilket foreløbig er mest sandsynligt. I langt de fleste år er det reelle afkast (heldigvis) højere end 0,5%, og derfor er der en besparelse ved at vælge den svenske PAL skat. 

Den eneste ulemper er, at du skal afregne den svenske PAL skat via din lønkonto, da det i praksis ikke er muligt at afregne skatten via pensionsselskabet (som i Danmark), selvom reglerne åbner op for dette.  Da det beløb, som skal afregnes, er meget lille, er det dog til at overkomme for de fleste. 

Jeg håber dette besvarer dine spørgsmål.


Venlig hilsen


Vi stöds av