Uppsägning av personal i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Om du har anställda i Danmark som du ska säga upp, måste du ha koll på och följa de danska reglerna för uppsägning. Vissa saker kan vara reglerade i lagen och andra i anställningskontraktet.
Skriv ut
Funktionærloven

Funktionærloven är en lag som styr anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och anställda för en särskild löntagargrupp som kallas funktionærer.

Du måste därför vara uppmärksam på om din medarbetare är anställd under Funktionærloven, och vilka regler du då ska förhålla dig till.

Läs mer om funktionærloven på danskelove.dk

Grund till uppsägning

Om din medarbetare omfattas av Funktionærloven och har varit anställd i mer än 12 månader krävs det att uppsägningen har saklig grund. Om medarbetaren inte är omfattad av Funktionærloven eller någon överenskommelse har gjorts, finns inget krav på saklig grund vid uppsägning.

Medarbetare som omfattas av Funktionærloven kan kräva att arbetsgivaren skriftligt upplyser om orsaken till uppsägningen.

Skriftlig uppsägelse

Det finns inga lagkrav om att uppsägningen ska vara skriftlig, men för att undgå oklarheter är det alltid att föredra. Det rekommenderas även att du som arbetsgivare får en kvittering på att den uppsagda medarbetaren har mottagit uppsägningen.

Lyder den anställde under Funktionärloven har hen även rätt att kräva en skriftlig grund till uppsägningen.

120-dagesreglen

En annan regel som gäller för anställda under funktionärsloven är att en medarbetare som har mottagit lön under sjukdom under 120 dagar av de senaste 12 månaderna kan uppsägas med en månads varsel. För att kunna använda 120-dagars regeln vid uppsägning ska den framgå i medarbetarens anställningskontrakt.

Läs mer på danskindustri.dk

Uppsägningstid

För anställda under "Funktionærloven" finns tydliga regler om varsel och uppsägning att rätta sig efter:

  • Anställd upp till sex månader - en månads varsel
  • Från sex månader upp till tre år - tre månaders varsel
  • Från tre år upp till sex år - fyra månaders varsel
  • Från sex år upp till nio år - fem månaders varsel
  • Mera än nio år - sex månaders varsel

 

En arbetstagare som inte är fast anställd, kan bli uppsagd med 14 dagars varsel. Vid kortare anställningar kan varslet vara ännu kortare.

Arbete och lön under uppsägningsperioden

Under uppsägningsperioden är det arbetsgivaren som avgör huruvida den anställde fortsätter sitt arbete som normalt, friställs eller suspenderas.

  • Om medarbetaren fortsätter sitt arbete som normalt under uppsägningsperioden, är det lämpligt att det görs utrymme för den uppsagda medarbetaren att ansöka nytt jobb under arbetstid.

  • Suspension innebär att medarbetaren inte kommer till arbetet, men är tillgänglig vid behov. Den uppsagda medarbetaren har ingen förpliktelse att söka nya jobb under suspensionen, men får inte heller lov att ta arbete hos konkurrerande verksamheter under perioden.

  • Friställning innebär att medarbetaren inte kommer till arbetet eller är tillgänglig för arbetsgivaren under uppsägningsperioden, men i gengäld ska medarbetaren aktivt söka nytt jobb och dokumentera detta för att motta lön under uppsägningsperioden.
Fratrædelsesgodtgørelse

Om medarbetaren är anställd under funktionärsloven och har varit anställd i över 12 eller 17 år, har den anställde rätt till en fratrædelsesgodtgørelse för ’lång och trogen tjänst’.

Fratrædelsesgodtgørelsen utgör vanligtvis 1 respektive 3 månadslöner.

Lönegaranti vid konkurs

Om ditt företag i Danmark går i konkurs kan dina medarbetare få sin lön utbetald från Lønmodtagerens Garantifond.

Information om lönegaranti i Danmark finner du på vår webbplats oresunddirekt.se

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Frederik hjälper med dansk konfliktlösning

Öresundsexperten Frederik Kromann Jespersen är advokat med specialkompetens inom företagsrättsliga tvister. Han kan vägleda dig och ditt företag i frågor som handlar om konflikthantering, medling och hur man förebygger tvister.

Vi kan hjälpa dig

Du kan få konstnadfri hjälp med dina frågor om att etablera sig eller att driva företag på andra sidan Öresund.

Vi erbjuder följande möjligheter:

Vi stöds av