Nyttiga länkar - Marknadsinformation i Danmark

Senast uppdaterad 2021-01-29
Om du ska ge dig in på den danska marknaden är det en god idé att först göra en ordentlig undersökning av den inom ditt område. Här har vi samlat ett par länkar till organisationer och företag som kanske kan vara till hjälp.
Skriv ut
Business Sweden i Köpenhamn

Business Swedens uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp gör de din utlandssatsning möjlig - snabbare och enklare.

Kontakt
Telefon: +45-33 15 55 22 
Mail: danmark@business-sweden.se

Business Swedens webbplats

Øresund Kommunikation

Øresund Kommunikation har 10 års erfarenhet av att öka förståelsen mellan danskt och svenskt näringsliv och erbjuder bland annat föreläsningar som ger svar på vad som bör uppmärksammas vid handel med danskar: förhandlingskultur, affärsmentalitet, ledarens roll, fördomar, viktiga språkfällor med mera. Företaget erbjuder även snabbkurser i danska.

Kontakt
Telefon: +45-20 28 01 38

Øresund Kommunikations webbplats

Patent- og Varemærkestyrelsen

Styrelsen registrerar varumärken och patent. På hemsidan kan du se om din idé är ledig. 

Patent- og Varemærkestyrelsens webbplats

Invest in Denmark

Invest in Denmark är en investeringsfrämjande organisation i det danska Udenrigsministeriets regi. Invest in Denmark arbetar med att locka utländska kunskapsbaserade investeringar till Danmark, särskilt inom informations- och kommunikationsteknologi, medicin- och bioteknologi (bland annat medicinteknik) och hållbar energi, där Danmark har både forskning och produktion i världsklass.

Invest in Denmark har projektledare i flera danska regioner och därmed djupgående kunskap om lokalområdet samt tätt samarbete med regioner, forskningsinstitut och företag i hela landet.

Kontakt
Telefon: +45 3392 1116
Mail: indk@um.dk

Invest in Denmarks webbplats

Tendens Øresund

Tendens Øresund är en publikation från 2012 som analyserar integrationen och utvecklingen i Öresundsregionen. Till exempel finner du statistik och analyser av områden som flyttningar över Öresund, näringslivsstrukturen, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen. Analyserna är resultatet av ett samarbete tvärs över Öresund mellan statistiker och analytiker vid flera organisationer i Öresundsregionen. 

Tendens Øresunds webbplats

Ørestat

Ørestat är en databas som består av jämförbar gränsregional statistik för Öresundsregionen. Databasen innehåller statistik inom totalt tio ämnesområden, vars syfte är att belysa integrationen mellan den svenska och den danska sidan före och efter Øresundsbrons öppnande år 2000. Statistiken är utarbetad i samarbete med Statistiska Centralbyrån i Sverige och Danmarks Statistik.

Ørestats webbplats

Dansk Markedsføring

Dansk Markedsføring är en branschorganisation för marknadsföring, där du kan finna information och inspiration närdu ska marknadsföra ditt företag i Danmark. 

Markedsforing.dk

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Försäljning och handel i Danmark

Vill du sälja varor eller tjänster i Danmark? 

I vår checklista hittar du information om allt från registrering-, skatt-, personal- och andra regler som är viktiga att ha koll på.

 

Vi stöds av