1. Välj företagsform

Du kan välja mellan olika företagsformer när du startar företag i Danmark. Skillnaderna visar sig bland annat i antalet ägare, krav på kapital och hur ansvarsfördelningen ser ut. Du kan ändra företagets form senare, om det skulle visa sig att en annan variant passar bättre.

De danska företagsformerna är:

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed kan bara ha en ägare. Däremot får du gärna ha anställda. Du som ägare är personligen ansvarig för företagets ekonomiska förpliktelser. Det finns inget krav på storleken på startkapital. En enkeltmandsvirksomhed behöver ingen formell ledning eller styrelse.

Personlig mindre virksomhed (PMV)

En personlig mindre virksomhed ägs av dig personligen och kan inte ha andra ägare. En PMV kan inte vara momspliktig eller ha anställda. Inget startkapital krävs men i praktiken måste du alltid ha den ekonomi som krävs för att driva verksamheten.  Det är ägaren som fattar alla beslut om företaget och det är ägaren som är ansvarig för företagets skulder och andra skyldigheter.

Interessentskab (I/S)

Ett interessentskab ägs av dig och minst en annan ägare. Ni ansvarar tillsammans, solidariskt, för företagets skulder och ekonomiska förpliktelser, med allt ni äger och har. Ett interessentskab behöver ingen formell ledning eller styrelse.

Iværksætterselskab (IVS)

Ett Iværksætterselskab ägs av dig ensam eller tillsammans med en eller flera andra. Tillgångarna i verksamheten är företagets och inte ägarnas. Du och övriga ägare är inte personligen ansvariga för företagets skulder och ekonomiska förpliktelser. Ofta är det dock så att t.ex. banker kräver att ägarna av ett IVS kan garantera återbetalningen av ett lån de har beviljat företaget. På det viset kan du ändå komma att bli betalningsansvarig för företagets åtaganden. Ett Iværksætterselskab ska ha en formell ledning eller styrelse.

Anpartsselskab (APS)

Ett anpartsselskab ägs av dig, en eller flera andra. Tillgångarna i ett anpartsselskab är företagets och inte ägarnas. Du och övriga ägare är inte personligen ansvariga för företagets skulder och ekonomiska förpliktelser. Ett anpartsselskab måste ha en formell ledning eller styrelse. Startar du ett anpartsselskab måste du ha kapital på minst 50 000 DKK.

Aktieselskab (A/S)

Ett aktieselskab ägs av dig ensam eller tillsammans med en eller flera andra. Tillgångarna tillhör företaget och inte ägarna. Ett aktieselskab måste ha både en direktion och en styrelse.

Få mer information:

Starvæksts webbplats kan du läsa om de olika verksamhetsformerna och vad som skiljer dem åt.
Det går också bra att vända sig till Business Sweden om du vill ha information om de danska företagsformerna. De hjälper svenska företag som vill göra en satsning på den danska marknaden.
Du kan även ringa till Væksthus Hovedstadsregionen och ställa frågor: +45 30 10 80 80.
Ytterligare information kan du få på Erhvervs- og selskabsstyrelsen eller virk.dk.