2. Registrera företaget

I Danmark är det Erhvervsstyrelsen som har hand om företagsregistrering. Där ska alla företag grundregistreras. Det sker i CVR-registret, "Det Centrale Virksomhedsregister", som är den danska statens register för företagsupplysningar.

I vissa fall krävs även registrering hos andra myndigheter, till exempel inom livsmedelsområdet. 

Har du frågor om registrering kan du gå in på Erhvervsstyrelsens webbplats. Där hittar du information kring registering av olika typer av bolag och "personlig virksomhed".