5. Bokföring och redovisning i Danmark

Alla företagare i Danmark är skyldiga att bokföra sina räkenskaper så att alla ekonomiska aktiviteter under året framgår. 

Redovisningen ska göras i enlighet med den danska "bogføringsloven". Bogføringsloven tillåter att redovisningen sker utomlands och originalunderlag kan också föras ut ur landet. Dock ska räkenskapsmaterialet förvaras i Danmark, om man inte fått särskilt tillstånd av "Erhvervsstyrelsen" att förvara det utomlands.

Du kan läsa mer utförligt om bokföring och redovisning, när du har etablerat ditt företag, i vår guide Marknad och handel - bokföring och redovisning.


Ytterligare information och vägledning hittar du via följade länkar: