1. Försäljning och handel i Danmark

Som svenskt företag behöver du inte etablera dig och ha ett fast driftsställe i Danmark för att kunna göra affärer där.

När ditt svenska företag, oavsett om det är en enskild firma eller ett aktiebolag, inte har fast driftsställe i Danmark, följer företaget som utgångspunkt svenska regler. Däremot finns det även danska regler som verksamheten måste förhålla sig till.

De lagar som reglerar försäljning i Danmark är:

  • Aftaleloven
  • Købeloven
  • Markedsføringsloven
  • Forbrugeraftaleloven
  • Produktsikkerhedsloven
  • Persondataloven

Läs mer om de olika lagarna och vad de innebär på Virk.

Inom EU ska du kunna handla fritt över gränserna. Det kan dock finnas nationella regler för vissa varor, som du måste förhålla dig till. De danska reglerna kan du få hjälp med hos Danish Product Contact Point och om ditt företag skulle få problem i ett annat EU-land kan du få hjälp av Solvit.

Är du istället intresserad av att etablera dig och ha ett fast driftställe i Danmark bör du läsa guiden Etablering i Danmark. Du kan även hitta mer djupgående information under Rådgivning.