10. ATP - om dina anställda är socialförsäkrade i Danmark

Både danska och utländska företag som har anställda i Danmark ska göra inbetalningar till den anställdes "ATP Livslang Pension", om den anställde:

  • har fyllt 16 år
  • arbetar i Danmark eller är utsänd av en dansk arbetsgivare på arbete utomlands
  • arbetar minst 9 timmar per vecka
  • arbetar minst 18 timmar under en 14-dagarsperiod
  • arbetar minst 39 timmar per månad

Företagets ansvar

Som företag betalar du 2/3 av den anställdes ATP-bidrag medan den anställde själv betalar 1/3. Det är företagets ansvar att ATP-bidraget beräknas, registreras och betalas in. Betalningen kan ske via en lønservicebureau, online via betalningsservice eller med inbetalningskort via DigitalPost. Du kan också betala från ett utländskt konto via BIC och IBAN, du ska då uppge ditt CVR-/SE-nummer. 

Läs mer om ATP på Virk.dk