11. Skatt för personal - företag utan fast driftställe i Danmark

Svenskt företag utan fast driftställe i Danmark

Ett svenskt företag utan fast driftställe i Danmark, ska betala skatt för sina anställda i Sverige om de är bosatta i Sverige och utför arbetet i Danmark. Detta gäller om den totala arbetsperioden är kortare än 183 dagar under en 12-månaders period. Var dock uppmärksam på att Danmark har särskilda regler för uthyrning av personal (arbejdsudleje), som kan medföra beskattning i Danmark från första dagen.

Anställda som bor i Danmark ska själva kontakta Skattestyrelsen och på egen hand betala eventuell skatt till den danska staten.

Ytterligare information

Under Inblick har vi samlat artiklar om skatteregler för dina svenska anställda som arbetar i Danmark.