12. Försäkra din personal i Danmark

När du anställer en medarbetare i Danmark, ska du teckna en arbetsskadeförsäkring för den anställde.

Den danska arbetsskadelagen eller "Arbejdsskadeloven" kräver att du som arbetsgivare har en arbejdsskadeförsäkring som täcker dina medarbetare om de råkar ut för en olycka i arbetet. Försäkringen täcker:

  • Behandling, rehabilitering och hjälpmedel
  • Förlust av arbetsförmåga
  • Bestående men
  • Övergångsbelopp till efterlevande vid dödsfall
  • Förlust av familjeförsörjare

Ytterligare information

För mer information kan du kontakta Arbejdstilsynet i Danmark. Du kan också läsa om försäkringar på Startvækts webbplats.