13. Skatt och socialförsäkring för personal

I samband med inträdet på en ny marknad kan det bli aktuellt att anställa personal. Var den anställde ska betala skatt och vara socialförsäkrad beror på i vilket land personen utför sitt arbete.

Anställa dansk personal som arbetar i Danmark

Om ditt svenska företag ska anställa en medarbetare som är bosatt i Danmark och som endast ska arbeta i Danmark, ska skatten betalas i Danmark. Därutöver ska medarbetaren också vara socialförsäkrad i Danmark. 

Anställa svensk personal som arbetar i Danmark

Om ditt svenska företag ska anställa en svensk medarbetare som ska arbeta i Danmark bör du tänka på att denne person blir skattskyldig och även socialförsäkrad i Danmark.

Är du ett svenskt företag utan fast driftställe i Danmark, ska du betala skatt för dina anställda i Sverige om de är bosatta i Sverige och utför arbetet i Danmark. Detta gäller om den totala arbetsperioden är mindre än 183 dagar under en 12-månaders period. Var dock uppmärksam på att Danmark har särskilda regler för uthyrning av personal (arbejdsudleje), som kan medföra beskattning i Danmark från första dagen.

Anställa personal som arbetar i båda länderna

Om du har anställda som arbetar i båda länderna ska du vara uppmärksam på att det är flera olika regler att förhålla sig till, både vad det gäller skatt och socialförsäkring.

Ytterligare information

Mer information om vad som gäller för skatt och socialförsäkring när du anställer svensk eller dansk personal kan du hitta på skat.dk, Erhvervsstyrelsen och i vår guide för Rekrytering. 

Du är även välkommen att vända dig till Øresunddirekts Informationscenter i Malmö.