14. Marknadsföring i Danmark

Nedan hittar du olika aktörer på den danska marknaden som kan vara användbara vad gäller vägledning och riktlinker för marknadsföring. Därutöver finner du aktörer som kan hjälpa dig med allt från annonsering i tidningar eller andra medier till att nå en bestämd målgrupp med direkt marknadsföring.

Forbrugerombudsmanden - vägledning

På den danska konsumentombudsmannens hemsida kan du hitta vägledningar och riktlinjer kring marknadsföring i Danmark under 'Vejledning til markedsføringsloven'.

Forbrugerombudsmanden - få ett förhandsbesked om din kampanj

Hos Forbrugerombudsmanden kan du som företag få ett förhandsbesked på om din kampanj uppfyller de krav som finns i den danska lagstiftningen.

Marknadsföringslagen i Danmark (Markedsføringsloven)

När du är verksam i Danmark är det den danska lagstiftningen kring marknadsföring som reglerar vad du får och inte får göra när det handlar om marknadsföring.

Mediavejviseren

Mediavejviseren är en vägvisare till dagspress och magasin, TV- och radiokanaler, internetmedia, reklambyråer och andra aktörer på den danska mediamarknaden.

PostNord - Direct mail

Direct mail är ett marknadsföringsverktyg som består av ett brev eller ett paket som man skickar ut till en specifik målgrupp med syfte att sälja in antingen en produkt eller en tjänst.

Adresserad reklam och brev till privatpersoner - Robinsonlisten

Företag och organisationer är förpliktade att undersöka om privatpersoner har undanbett sig kontakt av företag eller organisationer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hand om konkurrenslagstiftningen i Danmark och handhar samtidigt lagstiftningen på konsumentområdet.

Ytterligare information

Mer information om var du kan få hjälp och rådgivning hittar du under Rådgivning.