4. För byggbranschen: anställning, utbildning och miljö

Yrkesgrupper som kräver utbildning

Den danska myndigheten "Arbejdstillsynet" kontrollerar utländska yrkesmässiga kvalifikationer. Den enskilde ska själv ansöka om att få sina kvalifikationer godkända av Arbejdstillsynet. Processen kan ta lång tid, tänk därför på att ansöka i god tid.

Det är flera yrkesgrupper som kräver godkänd utbildning för att få utföras i Danmark. Det gäller till exempel följande arbeten:

  • Arbete med asbest
  • Arbete som förare av teleskoplastare
  • Hissmontör
  • Gaffeltrucksförare
  • Kranförare (mobila kranar, tornkranar, lastbilsmonterade kranar)
  • Arbete som montör av kylanläggningar
  • Arbete med montering av vissa typer av byggnadsställningar
  • Svetsningsarbete


Vissa typer av arbete kräver säkerhetsutbildning för att få utföras. Till exempel ska den som utför vägarbete på offentliga vägar ha gått kursen "vejen som arbejdsplads". Kurserna ges av danska VEU-center.

Semesterlagsiftningen

Den danska semesterlagstiftningen gäller för alla som arbetar i Danmark, vilket betyder att de anställda ska ha minst 12,5 % i semesterersättning (feriepenge) och tjäna in 2,08 semesterdagar varje månad.

Som konsekvens av den så kallade Lavaldomen har danska fackföreningar fått rätt att starta processer mot utländska företag som inte vill skriva under ett avtal som överensstämmer med de danska kollektivavtalen.

Miljö

Företag som utför arbete i Danmark måste följa danska arbetsmiljöregler. Du finner information om dessa på bland annat följande hemsidor:

Ytterligare information

Mer information för ditt företag om anställning, utbildning och miljö kan du hitta på Erhvervsstyrelsens hemsida. Om du behöver hjälp i dessa frågor kan du finna lämpliga företag och organisationer under kategorin Rådgivning.