5. För byggbranschen: bra att veta om danska regler

Registrering:  RUT och moms

Du ska registrera dina aktiviteter i RUT - Registret for Udenlandske Tjensteydere. 

Om ditt företag ska arbeta direkt för privatkunder krävs momsregistrering. Momsregistreringen ansöker du om på virk.dk eller på samma blankett som du fyller i under rut på virk.dk. Ska företaget uteslutande utföra arbete åt moms-registrerade danska kunder, gäller de danska reglerna för omvänd moms, där det är kunden som avräknar momsen. I detta fall behöver det svenska företaget inget danskt momsnummer.

På byggarbetsplatsen:

Planering och organisering
I Danmark ser en byggarbetsplats annorlunda ut än i Sverige - den är organiserad, planerad och leds på annat sätt än svenska motsvarigheter. Om man generaliserar lite kan man säga att själva planeringen är grundligare i Sverige och planeringstiden längre. I Danmark har man kortare planeringstid och löser eventuella problem efter hand som de uppträder. Här finns en skillnad i mentalitet, som det är bra att känna till och vara förberedd på.

Skyltar vid byggarbetsplatser
För alla byggnadsarbeten över 50.000 DKK finns det nu krav på väl synlig skylt vid offentlig väg. Av skylten ska det framgå namnet på entreprenörerna som utför arbetet och dess rut-/cvr-nummer.

Skyltar på fordon
Utländska företag ska ha en synlig skylt med rut-nummer i bilens vindruta. (Danska företag ska istället skyltas med väl synligt cvr-nummer på sidan av fordonet).

Identifikation
Vid en myndighetskontroll, av exempelvis Arbejdstillsynet eller Skattestyrelsen, ska alla på en byggarbetsplats kunna identifiera sig genom pass eller ID-kort med foto.

Elektronisk betalning

Om belopp över 10.000 DKK inte betalas elektroniskt är kunden ansvarig för under-entreprenörens uteblivna inbetalning av skatt och moms för det utförda arbetet.

Beskattning av inhyrd arbetskraft

För alla avtal som ingåtts efter den 14 september 2012 gäller följande: Kan den utländska underleverantören betraktas som en integrerad del av huvudmannens kärnverksamhet eller affärsområde, ska huvudmannen betala 8% i AM-bidrag och 30 % "arbejdsudlejeskat" på den ersättning som den utländska underleverantörens anställda får för att utföra arbetsuppgiften i Danmark. Om ersättningen till de anställda inte framgår av fakturan, ska AM-bidraget och "arbejdsudlejeskatten" beräknas på hela fakturabeloppet.

Pris och betalning

När du som representant för ett svenskt företag räknar på anbud och priser ska du tänka på att förväntningarna på vad ett pris omfattar kan vara annorlunda i Danmark. Därför är det viktigt att förstå precis vad det är kunden förväntar sig att få anbud på.

Medlem i Dansk Byggeri

Om man vill arbeta i Danmark på längre sikt är det bra att vara medlem i Dansk Byggeri, som är den danska motsvarigheten till Sveriges Byggindustrier. Dansk Byggeri har lång erfarenhet och mycket kunskap när det gäller bygg- och anläggningsarbete. De har kompetens inom juridik, teknik, arbetsmiljö, avtal, anbudsförfarande och annat. Kontakta gärna chefskonsulent Søren Lange Nielsen på tel: +45-72 16 00 94 för ytterligare information.