7. Registrering i RUT

Utländska utsända medarbetare och utländska egna företagare som arbetar i Danmark ska registreras i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Registreringen ska göras digitalt på Virk.dk/rut. Här ska företaget till exempel lämna upplysningar om det arbete som ska utföras i Danmark och de medarbetare som sänds ut i förbindelse med att arbetet utförs.

Registreringen måste ske senast när arbetet påbörjas. Ändringar ska inrapporteras senast nästkommande vardag efter det att de skett.

Om ett jobb rör bygg- och anläggningsverksamhet, lantbruk, skogsbruk, trädgårdsarbete eller rengöring, ska du som utländskt företag ge din uppdragsgivare dokumentation som visar att ditt företag är registrerat i RUT.