8. Momsregistrering i Danmark

Företag ska momsregistreras i Danmark från första krona (salg) - det gäller också för danska medborgare som är bosatta i Sverige. Däremot gäller detta inte om det svenska företaget enbart säljer till momsregistrerade företag i Danmark (business to business). Då omfattas företaget av omvänd betalningsskyldighet, så kallad "omvendt betalingspligt". Vid alla andra tillfällen ska momsen beräknas efter danska regler.

Läs mer om moms för företag på Skattestyrelsens hemsida. 

Omvänd betalningsskyldighet?

Omvänd betalningsskyldighet betyder att det utländska företaget ska utfärda en faktura efter de allmänna regler som står i dansk lagstiftning (bekendtgørelsens § 40, stk. 1). Detta ska dock göras utan att upplysa om momsens storlek, eftersom det är kunden som ska betala momsen. Fakturor för denna typ av leveranser ska innehålla upplysningar om:

  • köparens registreringsnummer (CVR/SE-nummer)
  • säljarens registreringsnummmer i hemlandet, om säljaren inte har ett danskt registreringsnummer
  • att köparen ska betala den moms som följer med leveransen, till exampel kan det anföras "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" ("reverse charge, buyer settles the VAT") eller "omvendt betalingspligt" ("reverse charge").


Dessa regler omfattar följande situationer

  • Trekantshandel, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 1,
  • Installation och montering, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 2,
  • Utländska företags leverans av tjänster i Danmark enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 3
  • Vissa leveranser av gas och elektricitet, enligt momslagens § 46, stycke 1, nr. 5.


Är du i behov att ytterligare information kan du kontakta Skattetyrelsen.