VÄLJ ARTIKEL

Rekrytering

När du ska anställa personal från Danmark är det bra att känna till på vilka punkter anställningsreglerna i de båda länderna skiljer sig åt. Här hittar du information om att anställa danska medarbetare, vart du hittar dem, vilka regler som skiljer sig åt i Sverige och Danmark och hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.