2. Innan du anställer en dansk medarbetare

Som arbetsgivare bör du känna till att din nya danska medarbetare anställs efter svenska regler på arbetsmarknadsområdet. Vill du ge din nya medarbetare lite extra service kan du sätta dig in i de viktigaste skillnaderna mellan svenska och danska regler vad gäller arbetsmarknad, skatt och socialförsäkring.

Arbetstid

Den svenska arbetsveckan är generellt sett längre än den danska, 40 timmar exklusive lunch jämfört med 37 timmar i Danmark. Ofta ingår lunchpausen i arbetstiden i Danmark.

A-kassa

Den som arbetar i Sverige och vill vara medlem i en a-kassa ska vara det i en svensk sådan. Det betyder att det eventuella medlemsskapet i en dansk a-kassa ska överföras till en motsvarande a-kassa i Sverige i stället. Detta ska göras från och med dag ett på den nya anställningen. I annat fall är den anställde felförsäkrad och riskerar att mista rätten till inkomstrelaterad ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Nya regler: I mitten av februari 2018 röstade Sveriges riksdag igenom nya regler som innebär att de svenska a-kassorna får rätt att bortse från vissa avbrott i medlemskapet, exempelvis när en gränspendlare börjar och slutar arbeta i ett annat medlemsland. Från och med den 2 juli 2018, när beslutet träder i kraft, kommer ett glapp eller avbrott som är kortare än en månad att accepteras.

Arbetsskadeförsäkring

När du anställer en dansk medarbetare som ska jobba i Danmark, ska du teckna en arbetsskadeförsäkring för den anställde.

Den danska arbetsskadelagen eller "Arbejdsskadeloven" kräver att du som arbetsgivare har en arbejdsskadeförsäkring som täcker in dina medarbetare om de råkar ut för en olycka i arbetet, till exempel om en medarbetare faller ner från en byggnadsställning.

Försäkringen täcker:

  • Behandling, rehabilitering och hjälpmedel
  • Förlust av arbetsförmåga
  • Bestående men
  • Övergångsbelopp till efterlevande vid dödsfall
  • Förlust av familjeförsörjare

 

Arbejdstilsynet är en dansk myndighet som arbetar för en säker arbetsmiljö, genom exempelvis tillsyn och utarbetande av regler inom området. 

Skatt

De anställda som dagligen pendlar mellan sin bostad i Danmark och ett arbete i Sverige är begränsat skattskyldiga och kan ansöka om att betala så kallad SINK-skatt. SINK-skatten ligger på 25 procent (2018) och är en statlig bruttoskatt på inkomsten. Det betyder att den anställde kan ha andra intänkter, till exempel ränteintäkter, som fortfarande ska beskattas i Danmark. SINK-skatt ger ingen rätt till avdrag i deklarationen. De anställda kan också välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen, det vill säga vanlig svensk skatt, och därmed få rätt till avdrag under vissa villkor.

Semester 

Både i Sverige och Danmark är den anställde garanterad minst fem veckors semester. Systemet i Danmark skiljer sig från det i Sverige genom att man som nyanställd först får ta ut sin intjänade semester från och med maj månad nästkommande år.  I Sverige däremot kan man oftast ta ut semester redan under det första anställningsåret.

Barn och familj

Den som arbetar i Sverige och bor i Danmark är socialförsäkrad i Sverige. Därmed har den anställde rätt till samma socialförsäkring som den som arbetar och bor i Sverige. Det betyder att den anställde har rätt till exempelvis föräldraledighet och föräldrapenning enligt svenska regler. Något som även kan vara bra att informera om är rätten till ledighet när ens barn blir sjukt. I Danmark har man inget system liknande det svenska för vård av sjukt barn, men man har oftast rätt att ta ledigt på barnets första sjukdag.

Sjukpenning och karensdag

I Danmark är det vanligt att arbetsgivaren betalar ut full lön eller sjukpenning (sygedagpenge) under de första 30 dagarnas sjukfrånvaro. Därför bör du informera dina danska anställda om systemet med sjuklön från arbetsgivaren (80 procent av lönen i två veckor) och efterföljande sjukpenning från Försäkringskassan. I Danmark använder man sig inte heller av en karensdag. Informera därför dina danska medarbetare om att ingen ersättning betalas ut för den första sjukdagen.