3. Auktorisation i Sverige

Generellt sett är överenstämmandet mellan de två ländernas utbildningssystem god,  färdigutbildade danskar har samma möjligheter och kvalifikationer som färdigutbildade från det svenska utbildningssystemet.

Det finns dock vissa yrken i Sverige och Danmark som kräver legitimering respektive auktorisation. Bedömning av högre utländsk utbildning görs av Universitets- och högskolerådets avdelning ENIC-NARIC. De kan informera om vilka yrken som kräver auktorisation och var den enskilde ska vända sig för att få hjälp. På dansk sida är det UFM - Uddannelses- og Forskningsministeriet som bedömer utländska utbildningar. Läs mer via länkarna: