4. Anställningsavtal

Det är viktigt att du som arbetsgivare går igenom anställningsavtalet med din medarbetare så att bägge parter är överens om förutsättningarna. Var särskilt uppmärksam på att informera om skillnaderna mellan det danska och det svenska systemet, till exempel vad som gäller vid sjukdom, vård av sjukt barn, föräldraledighet och pension.

För att få mer information om anställningskontrakt kan du kontakta arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Sverige och Danmark.