5. Pension för danska anställda

Den som arbetar i Sverige tjänar in svensk pension på samma sätt som andra svenska anställda. Det svenska pensionssystemet påminner mycket om det danska, med en allmän del, en arbetsmarknadspension och valfritt privat sparande. Den svenska allmänna delen är dock som regel högre än den danska motsvarigheten (folkepension). Tjänstepensionen är inte heller lika självklar i Danmark eftersom den inte alltid regleras av fackliga avtal.

Läs fördjupande artiklar om pension: 

Ytterligare information

Ytterligare information om pension och vad som gäller för dig som arbetsgivare kan du hitta på Försäkringskassan.